AVÍS LEGAL SOBRE L’ÚS DEL WEB: El dret d'explotació de tots els elements gràfics, sonors i audiovisuals que trobareu en aquest lloc web queda expressament reservat al seus titulars, per la qual cosa no podeu dur-ne a terme la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa i escrita dels seus titulars. Resta autoritzada la impressió d'aquells documents que el lloc web us autoritzi mitjançant les instruccions que s'hi mostren, únicament per al seu ús amb la finalitat expressament prevista en les dites instruccions.

El FeMAP no es fa responsable dels llocs web de terceres persones als quals pugueu accedir mitjançant enllaços o enllaços facilitats a través del lloc web del FeMAP. L'accés i navegació que realitzeu a través d'aquests enllaços s'entendrà que els dueu a terme pel vostre compte i risc.

El FeMAP es reserva el dret d'utilitzar "cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen al vostre ordinador i que permeten obtenir la informació següent: data i hora de la última visita que vau realitzar al lloc web; continguts que vàreu sel·leccionar en la vostra primera visita al lloc web; elements de seguretat utilitzats per al control d'accés a àrees restringides; altres dades anàlogues. Com a usuari del lloc web podeu optar per impedir que es generin “cookies”, mitjançant la corresponent aplicació del vostre programa de navegació. Aquesta opció pot comportar un funcionament anòmal del lloc web, del qual el FeMAP no es fa responsable.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Les dades de caràcter personal que faciliteu a través de qualsevol dels formularis de recollida de dades que trobareu en aquest lloc web seran tractades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i normativa de desplegament d’aquestes disposicions, o de la normativa que substitueixi les anteriors i sigui d’aplicació en cada moment. El tractament específic que es realitzarà de les vostres dades és el que s’indica de manera associada a cada formulari concret de recollida de dades.

SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE CONTRACTACIÓ PER VIA ELECTRÒNICA: Els serveis de la societat de la informació i de contractació per via electrònica regulats a l’article 1 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que contracteu a través d’a quest web, seran gestionats d’acord amb el que estableixen les disposicions d’aquesta llei, i la restant normativa d’aplicació.

Condicions de tractament de les vostres dades personals en el marc de l’activitat “ CONCURS DE CARTELLS ”

Responsable del tractament

Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)
Domicili: carrer Lluís de Sabater, núm. 2, C.P. 25700, la Seu d'Urgell
CIF: G-25720038
Inscrita en la secció 1ª del Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Núm d'inscripció 44645
Data Resolució 04/04/2011
Secció 1a del Registre d'Associacions
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.https://www.femap.cat

Finalitat del tractament

Gestió de la participació en el concurs.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada, el qual pot ser revocat en qualsevol moment, d’acord amb el que s’indica a l’apartat  “Drets de les persones”. La revocació del consentiment abans de la selecció de la persona guanyadora del concurs, comporta el desistiment en la seva participació.

Destinataris

Publicació de les dades en cas de quedar finalista o guanyador/a de concurs (difusió per Internet, altres xarxes i publicacions de comunicació)

Període de conservació

12 mesos

Drets de les persones

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant un correu a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant quin dels drets voleu exercir.

 

Condicions de tractament de les vostres dades personals en el marc de l’activitat “ NEWSLETTER ”

Responsable del tractament

Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)
Domicili: carrer Lluís de Sabater, núm. 2, C.P. 25700, la Seu d'Urgell
CIF: G-25720038
Inscrita en la secció 1ª del Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Núm d'inscripció 44645
Data Resolució 04/04/2011
Secció 1a del Registre d'Associacions
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.https://www.femap.cat

Finalitat del tractament

Gestió de la tramesa electrònica d’informació sobre les activitats i serveis de FeMAP.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada, el qual pot ser revocat en qualsevol moment, d’acord amb el que s’indica a l’apartat  “Drets de les persones”.

Destinataris

No n’hi ha. Aquestes dades no se cedeixen a terceres empreses.

Període de conservació

Fins a la revocació del consentiment, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Drets de les persones”.

Drets de les persones

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant un correu a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant quin dels drets voleu exercir.

 

Condicions de tractament de les vostres dades personals en el marc de l’activitat “ COMPRA CD ”

Responsable del tractament

Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)
Domicili: carrer Lluís de Sabater, núm. 2, C.P. 25700, la Seu d'Urgell
CIF: G-25720038
Inscrita en la secció 1ª del Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Núm d'inscripció 44645
Data Resolució 04/04/2011
Secció 1a del Registre d'Associacions
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.https://www.femap.cat

Finalitat del tractament

Gestió de la compra del CD (enviaments i devolucions).

Legitimació

Contractual

Destinataris

No se cediran a tercers. Les empreses alienes a l’organització responsable del tractament que tracti les vostres dades ho farà exclusivament per compte de FeMAP i d’acord amb les presents condicions, expressades en el contracte d’encàrrec del tractament que ambdues parts signaran a l’efecte.

Període de conservació

5 anys

Drets de les persones

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant un correu a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant quin dels drets voleu exercir.